Nauczanie zdalne. Plan lekcji.

W związku z przejściem klas 1-8 na zdalne nauczanie zmieniamy również godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. Plan lekcji pozostaje bez zmian.
Czas trwania jednej godziny zdalnego nauczania będzie oscylował w granicach 30-35 minut. Zmiany te pozwolą na skrócenie czasu jaki uczniowie i nauczyciele przeznaczają na zdalną naukę. Myślę, że również przyczynią się do podniesienia frekwencji uczniów, zwłaszcza na pierwszych lekcjach.

Nowy, godzinowy plan lekcji zacznie obowiązywać od 9.11.2020 r.

Godziny pracy grup przedszkolnych pozostają bez zmian.

Dariusz Wójcik

Plan lekcji