Kadra pedagogiczna i pracownicy

Kadra pedagogiczna:

Dariusz Wójcik – dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego;

Ewelina Potaśnik –  opiekun Punktu Przedszkolnego  „Bajka”;

Violetta Szeliga – opiekun Oddziału Przedszkolnego „Misie”;

Justyna Siemaszko – opiekuna Oddziału Przedszkolnego „Puchatki”

Sylwia Bociek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , wiedzy o społeczeństwie, historii, wychowawca klasy III,

Bożena Marszałek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, wychowawca klasy I;

Małgorzata Kilijanek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kasy II, opiekun Punktu Przedszkolnego „Bajka”;

Barbara Kowalczyk – nauczyciel języka polskiego, zajęć rewalidacyjnych ,opiekun świetlicy szkolnej, wychowawca klasy VI;

Barbara Gancarek – nauczyciel przyrody, biologii, matematyki, informatyki, wychowawca klasy VII;

Marta Wójcik– nauczyciel języka angielskiego, języka polskiego, wychowawca klasy VIII;

Barbara Leśniak – nauczyciel języka niemieckiego, opiekun świetlicy szkolnej;

Jolanta Buganik– nauczyciel muzyki, plastyki, opiekun świetlicy szkolnej; wychowawca klasy IV;

Joanna Mielko – nauczyciel historii, religii, wychowania do życia w rodzinie , wychowawca klasy V;

Ewa Huryk – nauczyciel języka polskiego; opiekun biblioteki szkolnej;

Piotr Gancarek – nauczyciel informatyki, techniki, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa;

Elżbieta Sowińska– nauczyciel chemii i geografii;

Waldemar Socha– nauczyciel wychowania fizycznego;

Małgorzata Dubina– pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego;

Wioleta Lehmann– nauczyciel wspierający, nauczyciel języka angielskiego oraz zajęć rewalidacyjnych;

Grażyna  Król– nauczyciel wspierający , zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno kompensacyjnych;

Anita Koryluk – nauczyciel wspierający i zajęć rewalidacyjnych

Pracownicy administracji:

Mirosława Chmielewska
Anna Kubuś
Anna Zamojska

Pracownicy obsługi:

Renata Burdzy
Izabela Hodowana
Justyna Rosiak
Anna Kuciuruba
Maia Shkorupa
Klaudia Burdzy Halewicz
Maria Zalewska
Alicja Kumosz
Tadeusz Kleszcz