Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych „Bajka” i „Misie” na rok szkolny 2021/2022

Deklaracje o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego rodzice składają od 15 do 23 lutego 2021r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Punku Przedszkolnego „Bajka” oraz Oddziału Przedszkolnego „Misie” od 24 lutego do 19 marca 2021r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podana zostanie do publicznej wiadomości 24 marca 2021r. 

Druki  do pobrania w załączeniu lub w sekretariacie szkoły.