Rekrutacja/ Nabór do przedszkola

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych oraz Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im.H.Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych na rok szkolny2022/2023

Deklaracje o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego rodzice składają od 14 do 28 lutego 2022r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Punku Przedszkolnego „Bajka” oraz Oddziałów Przedszkolnych od 01marca do 06 kwietnia 2022r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podana zostanie do publicznej wiadomości 11 kwietnia 2022r. 

Druki  do pobrania w załączeniu lub w sekretariacie szkoły.

Miej serce dla każdego

W ramach Akcji „Miej serce dla każdego” społeczność szkolna zbierała pieniądze na rzecz absolwenta naszej szkoły -Piotra Kołodzieja. Napotkaliśmy wiele trudności: nauczanie zdalne, kwarantanny klas, ale udało się! Dzięki wielkiemu sercu naszych uczniowi ich rodziców zebraliśmy 1830 zł plus 5 euro.