Nauczanie zdalne. Plan lekcji.

W związku z przejściem klas 1-8 na zdalne nauczanie zmieniamy również godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. Plan lekcji pozostaje bez zmian.
Czas trwania jednej godziny zdalnego nauczania będzie oscylował w granicach 30-35 minut. Zmiany te pozwolą na skrócenie czasu jaki uczniowie i nauczyciele przeznaczają na zdalną naukę. Myślę, że również przyczynią się do podniesienia frekwencji uczniów, zwłaszcza na pierwszych lekcjach.

Nowy, godzinowy plan lekcji zacznie obowiązywać od 9.11.2020 r.

Godziny pracy grup przedszkolnych pozostają bez zmian.

Dariusz Wójcik

Plan lekcji

Komunikat dla rodziców i uczniów

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zajęcia w szkole zostają zawieszone na okres 2 tygodni (12-25 marca) 12 i 13 marca w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które nie mają zapewnionej opieki (przez rodziców lub opiekunów) Od 16 marca do 25 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły. Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego do 14 dni (szczegółowe informacje na stronie internetowej ZUS) Uczniowie i rodzice mają możliwość kontaktu z nauczycielami przez dziennik elektroniczny.
Na platformie MEN epodreczniki.pl są udostępnione materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. W dzienniku elektronicznym nauczyciele mogą przydzielać uczniom zadania do samodzielnej pracy – dlatego proszę
o systematyczne śledzenie informacji na e-dzienniku.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Raciborowicach Dolnych
Dariusz Wójcik